12 °C

Увеличените пенсии не отнемат помощите за отопление

Пенсионерите, чийто пенсии ще бъдат увеличени от 1 юли, ще получат помощ за отопление, ако преди увеличението на пенсиите са отговаряли на условията

Това става ясно от проектопромените в наредбата за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление.

Проектът е публикуван на сайта на социалното министерство. Срокът за предложения и становища е до 14 юли. 

Във връзка с предвидения за тази година начин на увеличение на пенсиите от 1 юли от една страна с 2,4 на сто, и нарастване на минималната пенсия на 180 лв. от друга страна, се предлага корекцията на дохода от пенсии да става с три коефициента при определяне на границата за достъп. 

Доходът от всички пенсии, получени до 30 юни се намалява с коефициент 1,302 (сегашната му стойност) - така се компенсират всички увеличения до 30 юни; доходът от пенсиите в размер над 180 лв., определени след 30 юни, се намалява с коефициент 1,333 - той компенсира увеличението с 2,4 на сто; доходът от пенсиите в размер до 180 лв. включително, определени след 30 юни, се намалява с коефициент 1,452 - той компенсира увеличението на тези пенсии от една страна с общото увеличение от 2,4 на сто и от друга страна увеличението на минималната пенсия от 1 юли на 180 лева. 

Предложени са и промени, свързани с подпомагане по настоящ адрес - тази промяна е наложителна за синхронизирането с разпоредбите на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; изключване на месечните семейни помощи за деца с увреждания при определяне на границата за достъп, за да не отпаднат от програмата семейства, които са получавали такава помощ.

Предвижда се изплащане на целевата помощ в пари на лицата и семействата, които се отопляват на централно топлоподаване - целта е да се даде възможност за по-голяма гъвкавост в аварийни ситуации и гарантиране на тяхното отопление през зимата. 

Срокът за подаване на заявления-декларации за отоплителен сезон 2017-2018 г. започва от 17 юли 2017 г. Очакваният резултат от предлаганите промени е да се компенсира нормативно регламентираното увеличение на доходите на пенсионерите, програмата за целево енергийно подпомагане да стане по-гъвкава и да се ограничи рискът от отпадане на лица и семейства, които са били бенефициенти на целева помощ за отопление. 

Предложенията за изменения и допълнения допълнение може да се реализират в рамките на бюджета.

Източник: dir.bg

Последни новини