19 °C

Начисляват такса "стол" в Созопол. Преглед на печата

Споровете около Калиакра отново са сред акцентите на всекидневниците.

"Учените от БАН, разработили интегрирания план за управление на зоните по "Натура 2000" край Калиакра, поискаха държавата и общините да си носят отговорността за вземаните по казуса решения, а не да си измиват ръцете с тях. В специална декларация те настояха и за извинение заради грубостите, които ги сполетяха на 4 август в северните морски общини. Ето го текстът на изявлението, публикувано на интернет страницата на БАН: "В продължение на две години и половина Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания на Българската академия на науките (ИБЕИ) изпълнява проект за разработване на Интегриран план за управление на защитена зона BG0000573 "Комплекс Калиакра" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и защитени зони BG0002051 "Калиакра" и BG0002097 "Белите скали" за опазване на дивите птици, които са част от Европейската екологична мрежа Натура 2000. Разработката се финансира от Предприятие по управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) чрез сключен договор, а техническото задание, което е неразделна част от този договор, е утвърдено от Министерството на околната среда и водите. В екипа участват учени от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания - БАН, Националния природонаучен музей - БАН, Софийския университет, Лесотехническия университет и експерти по социоикономически анализ. Изпълнението на всички дейности по разработване на Интегрирания план за управление на защитените зони в района на Калиакра отговаря на утвърденото от Министерството на околната среда и водите Задание и изискванията на съответните нормативни документи. След едномесечно публично предоставяне за разглеждане на проекта на Интегрирания план за управление на защитените зони в района на Калиакра (на твърди копия в общини Каварна, Шабла и Балчик, както и в РИОСВ-Варна, и в електронен вид на интернет сайта на ИБЕИ-БАН) и отправени покани за участие до заинтересовани институции и лица, на четвърти август в Каварна екипът на проекта очакваше и се беше подготвил за конструктивно обсъждане. Вместо уточняващи въпроси, излагане на становища, предложения за корекции и допълнения, експертите бяха посрещнати от агресивно настроени хора и станаха обект на вандалски прояви, които изложиха на риск сигурността и живота им. В призивите на протестиращите бяха смесени две теми - обсъждането на Интегрирания план за управление на защитените зони в района на Калиакра (което всъщност беше тема на срещата) и неочаквано появилата се по същото време заповед на Министъра на околната среда и водите за ограничаване на дейности в териториалния обсег на природно местообитание 62С0 Понто-сарматски степи в защитена зона "Комплекс Калиакра", което всъщност предизвика напрежението и объркването на представителите на местни общности. Българските учени винаги са оказвали и ще оказват научна подкрепа на държавата в решаването на въпроси от тяхната компетенция. Очакваме, обаче, държавата да застане зад научната общност, да я защити от напълно необосновани клевети и дискредитиране. Всички проблеми и дискусионни въпроси могат и трябва да се решават интелигентно в дух на добронамереност. Настояваме да получим публично извинение за отправените към нас напълно неоснователни обиди и клевети. Подчертаваме, че Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания - БАН е изпълнявал коректно и продължава да изпълнява ангажиментите си, регламентирани в договора с ПУДООС и се обявяваме против всякакви опити да се дискредитира институцията и компетентността на българските учени. Нека да не бъде прехвърляна на учените отговорността, която трябва да се носи от държавните и общинските власти. Те са тези, които взимат решенията"..." - в. "Сега".

"Решението на казуси като този за "Калиакра" минават в плащането на чужди грехове. В това е убеден вицепремиерът Валери Симеонов. В сутрешния блок на държавната телевизия той мотивира твърдението си с това, че след казуса "Калиакра" следват тези със защитените зони в Балчик, Шабла, Рила, Банско и Странджа. Една от причините за това е, че защитените зони били очертавани с флумастер под натиска на екологични организации, а другата е, че след като са взети решения от съответните правителства за границите на "Натура 2000" после са разрешавани дейности, които са били в нарушение. И сега се налага засегнатите хора по места да бъдат компенсирани. Вицепремиерът обясни, че такъв е случаят с кабинета "Станишев", който в нарушение на собственото си решение и издадена заповед на ресорния министър е допуснало изграждането на различни проекти в зона "Калиакра". "И сега ние трябва да плащаме чужди грехове", обобщава Симеонов. Той повтори тезата си от вчера, че ситуацията, в която се намира правителството по казуса, прилича на сюжета на филма "Птиците" на Хичкок, защото е непрекъснат ужас, който не свършва. Симеонов очаква още по-големи проблеми при въвеждането на заповедите за забрана на дейности за другите територии и най-вече в Странджа. По казуса с "Калиакра" той определи защитените степи като хендеци (според Тълковния речник на българския език това означава крайпътен изкоп, ров и е разговорна дума - бел. ред.), които не са това, което е в юношеските романтични представи - безкрайни степи, по които препускат стада коне. И сега, според него, не може да се определя като степ нещо, което е усвоено и пресичано от пътища и върху което има изградени обекти. Той подчерта, че тези степи би трябвало да продължават и на румънска територия, но северната съседка на България не е идентифицирала такива зони.Той иронизира названието и предложи да се кръстят понтобалчишки или понтобългарски степи, за да се знае, че става дума за нещо уникално. И не знам какво ще донесе това на България в туризма или в друг сектор. Това са едни пустеещи хендеци, които никога не са използвани, посочи той. Според него екоорганизациите, които са поделения на големи международни формирования, са много чувствителни на тема опазване на птици и растителност, защото в собствените им страни - Западна Европа, природа не е останала. Вицепремиерът не смята, че под защита трябва да бъдат поставяни видове птици, които тук са в изобилие, само защото са изчезнали от други райони на Европа..." - в. "Дневник".

Вестниците цитират и премиера Бойко Борисов по изпълнението на държавния бюджет.

"Да не се успокояваме от резултатите, а още по-активно да работим, трябва да съберем повече приходи, призова премиерът Бойко Борисов по повод на данните за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за първото полугодие на 2017 г. Според информацията, внесена от министъра на финансите, салдото по КФП на касова основа към месец юни 2017 г. е положително в размер на 1 746,7 млн. лв. (1,8% от прогнозния БВП). Посочено беше, че по предварителни данни за месец юли то се увеличава на близо 2 млрд. лв. или около 2% от БВП. По думите на Борисов, когато има стабилност в политическата среда и координация в действията на приходните агенции, службите и прокуратурата, идват и резултатите. "Не го казвам с упрек. Всяко разклащане в държавата става рай за контрабандата", посочи министър-председателят, като даде пример с намалените приходи по време на служебното правителство. Той заяви, че ще продължи активната работа за събирането на всеки лев в държавния бюджет, защото тези средства са необходими за много сектори, за съфинансиране на европроектите и за проекти за подобряване на градската среда." - в. "Стандарт".

"Да не се успокояваме от резултатите, а още по-активно да работим, трябва да съберем повече приходи." Така премиерът Бойко Борисов коментира на днешното правителствено заседание данните за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за първото полугодие на 2017 г. Това съобщи правителствената информационна служба. Според информацията, внесена от министъра на финансите, салдото по КФП на касова основа към месец юни 2017 г. е положително в размер на 1 746,7 млн. лв. По думите на Борисов, когато има стабилност в политическата среда и координация в действията на приходните агенции, службите и прокуратурата, идват и резултатите. "Не го казвам с упрек. Всяко разклащане в държавата става рай за контрабандата", посочи министър-председателят, като даде пример с намалените приходи по време на служебното правителство. Ето и текста на стенограмата от правителственото заседание: Точка 5 Доклад за информация за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за първото полугодие на 2017 г. БОЙКО БОРИСОВ: Ананиев! КИРИЛ АНАНИЕВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми дами и господа министри, колеги, параметрите на изпълнението на данъчно-осигурителните приходи през първото полугодие на 2017 година за пореден път показват сериозни преизпълнения спрямо същия период на предходната година. Веднага искам да ви информирам, че тяхното преизпълнение за полугодието е с близо милиард и петдесет милиона в повече отколкото за същия период на миналата година, което представлява накъде около 7,8% ръст спрямо същия период на 2016 година. В същото време искам да дам и една по-актуална информация, тя вече излезе в средствата за масова информация и лично премиерът информира българското общество, че за месец юли, което не е обект разбира се на този отчет, нарастването на преизпълнението продължава и само за един месец - юли спрямо юни, имаме допълнително преизпълнение около 200 милиона лева. Преизпълнението на приходите над разходите или това е т. нар. излишък, към месец юли вече стига 2% от БВП или около 2 милиарда лева. Надяваме се, че с мерките, които предприемаме, този процес ще продължи до края на годината..." - в. "Сега".

Скандалът с поисканата такса "празен стол" в Созопол също е във фокуса на вестниците в четвъртък.

"Заведение в Созопол начиcли на клиенти 80 лв. тaкcа "cвободен cтол". Сyмата е впиcана в кacовия бон cъc cметкaта, cъобщи mкrіск.bg. До нaказателната мяpкa cе cтигнало, cлед кaто компанията pезеpвиpала маcа в pĸcтоpанта, но 4 cтола оcтанали незаети..." - в. "24 часа".

"Ресторант в Созопол таксува клиентите си с по 20 лева за стол, който е останал незает на резервирана маса. За скандалния случай, който предизвика вълна от възмущение в социалните мрежи, сигнализира софиянката Василена Влахова в профила си във Фейсбук, съобщи дир.бг. Студентката в Софийския университет публикува и снимка на касовия бон от ресторанта "Miloz Fish & Grill" , на която ясно се вижда, че към сметката за консумираната храна и питиета са добавени и 80 лева такса за четири незаети места. До наказателната мярка се стигнало, след като компанията на Влахова резервирала маса в заведението, но впоследствие четирима души не отишли. "Таксуваха ни по 20 лв. за всеки свободен стол на масата, макар че преди това уведомихме хостесата, че не очакваме други хора. Тя впоследствие отрече, че сме й казали. Пожелахме да говорим с управителя за нелепата такса "Свободни други", за която не бяхме предупредени, нито беше описана в менюто. Той дойде, започна да ни обижда и в крайна сметка ни изгони от заведението", разказва студентката. Управителят на ресторанта Тони Матеев обясни пред offnews, че причината да се таксуват тези четири места по 20 лева е фактът, че след резервацията на маса в натоварена вечер, клиентите са били по-малко от предварително заявените.

"Да таксуваме незает стол ни се случва за първи път, нямаме такава практика. В конкретния случай клиентите се държаха изключително зле, не ни бяха предупредили, че ще са с 4 души по-малко. В крайна сметка, те не са заплатили тази такса", твърди Матеев. След като случаят със странната такса доби популярност в социалните мрежи, фейсбук страницата на созополския ресторант бе атакувана от редица гневни, но и подигравателни коментари. Самата потребителка пък премахна статуса си, но стана ясно, че от компанията й са подали жалби в НАП и Комисията за защита на потребителите." - в. "Сега".

"По разпореждане на министър-председателя Бойко Борисов министърът на туризма Николина Ангелкова назначи незабавна проверка за категоризацията на заведението Miloz Fish & Grill в Созопол, което според сигнал е начислявало на гостите му да заплащат по 20 лв. за празен стол. В сигнала си посетителите посочват, че заведението ги е таксувало с касова бележка, защото са били оставени незаети столове на заетата маса. Така за четири празни стола клиентите трябвало да заплатят 80 лв. На място експерти от Министерството на туризма ще направят цялостна инспекция за работата на заведението. Днес Министерството на туризма сигнализира Комисията за защита на потребителите (КЗП) да вземе мерки срещу подобна нелоялна практика, която вреди на имиджа на българския туризъм..." - в. "Труд".

Вестниците информират и за увеличението на учителските заплати.

"От 1 септември 90 000 учители ще получават с 15% по-високи заплати.
За целта правителcтвото гласува в сряда допълнителни 80 млн. лв. "С това пpавим пъpва кpачкa към поeто обещание за двойно yвеличение на yчителcките заплати пpез cледващите 4 години", кaза обpазователният миниcтъp Кpаcимиp Вълчев..." - в. "24 часа".

"Минималната учителска заплата от 1 септември ще бъде 760 лв., съобщи министърът на образованието Красимир Вълчев. Днес правителството предостави допълнително 80 млн. лв. за увеличаване на заплатите на учителите с 15%. Увеличението е одобрено от социалните партньори в Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество. Минималното възнаграждение на училищен директор от 1 септември вече ще е 950 лв., а на заместник-директорите - 887 лв. Минималната заплата за главен учител ще е 836 лв., а за старши учител - 792 лв. "С този акт правим първа крачка по изпълнение на ангажимента ни за двойно увеличение на възнагражденията на учителите в рамките на период от 4 години. През следващите 3 години ще бъдат предоставени допълнителни средства. Такива са заложени от одобрената от правителството средносрочна прогноза за периода 2018-2020 г. в размер на 330 млн. всяка година", каза Вълчев. Според него правителството ще се стреми да държи учителските заплати над средната за страната. Към април средната заплата за страната беше 962 лв. "Считаме, че това е задължително. Страните, които са направили този бюджетен политически избор, са и тези, които отбелязват най-голям прогрес", каза Вълчев. Той добави, че увеличението не е само ангажимент от предизборната кампания и управленската програма, но и израз на отношението към проблемите на социално-икономическото развитие, за които разчитат на учителите. "Те са тези, на които разчитаме да интегрират децата от уязвимите групи в образователната система и обществото, да направят децата ни по-добри", каза още образователният министър. От 1 януари 2018 г., 4% към заплатата ще получават учителите, които участват в съвместните екипи за обхващане и задържане на ученици, както и учителите, които провеждат допълнително обучение на учениците, които не са усвоили учебната програма, както и на деца, които не владеят български език." - в. "Дневник".

В. "Стандарт" съобщава, че армията ще бъде попълвана с доброволци: "Попълване на армията с доброволци. Това предвижда управленската програма на правителството в частта отбрана. Документът, приет на 2 август, бе публикуван вчера и в Портала за обществени консултации, въпреки че не е нормативен акт и няма как да премине през процедурите на общественото обсъждане. Формиране на доброволчески батальони в състава на Единния център за начална военна подготовка - Плевен и Центъра за подготовка на специалисти - Сливен, предвижда Министерство на отбраната. Освен разширяването на възможностите за доброволна военна служба, ще се повишава и капацитетът на резерва. С поправки в Закона за отбраната и въоръжените сили и в Закона за реверва ведомството на вицепремиера и военен министър Красимир Каракачанов ще създаде условия и ред за военна подготовка на българите за защита на Отечеството на доброволен принцип, ще регламентира тяхното финансиране, подготовка и използване в операции на въоръжените сили. Военнопатриотично възпитание на учениците, основано на традициите и ценностите на Българската армия и славните моменти от българската военна история, е специален акцент в управленската програма. Тя предвижда въвеждане военно обучение в училищата и възпитаване в основни национални ценности -родолюбие, достойнство, дълг, чест и отговорност към държава, нация и Родина. Целта е младите хора да придобият знания и практически умения за действия при кризи от военен характер, терористични актове, природни бедствия и оказване на първа помощ. Програмата планира старт на широк обществен дебат за въвеждане на "наборната военна служба". Според документа Каракачанов ще работи за повишаване на заплатите по категории военнослужещи като приоритет ще е увеличението на на основното месечно възнаграждение на войнишкия състав. МО обещава автоматична индексация на заплатите спрямо повишаването на средната работна заплата за страната. А също така и въвеждане на модел за по-значително диференцирано заплащане и допълнителни, по-големи финансови стимули за длъжностите, които се изпълняват в условията на повишена отговорност, лоши или вредни условия на труд, стрес и риск за живота и здравето на военнослужещия. За първи път се отделя специално внимание на диалога и съвместните проекти с военно-патриотични организации. Те заедно с Министерството на отбраната ще участват в отдаването на военни почести и отбелязването на годишнини и бележити дати. Каракачанов се ангажира със специални грижи и за опазването и поддържането на военните паметници в България и в чужбина."

Източник: news.bg

1 Коментар

Хороскоп за 16.07.2018

Овен
Телец
Близнаци
Рак
Лъв
Дева
Везни
Скорпион
Стрелец
Козирог
Водолей
Риби
Моля, изберете зодия
Последни новини