25 °C

Предлага за
700 лв.

Обучение по професия Агроеколог

Обява №54761

ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ”АГРОЕКОЛОГ”

Професионално направление: Растениевъдство и животновъдство, код: 621

Специалност: Агроекология, код: 6211401

Ниво от Националната квалификационна рамка - Четвърта 

Ниво от Европейската квалификационна рамка - Четвърта 

Общ брой часове: 960

Минимално входящо образователно равнище: Средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование

ОБУЧЕНИЕТО СЕ ПРЕДЛАГА В ПРИСЪСТВЕНА, ИНДИВИДУАЛНА И ОНЛАЙН ФОРМА 

Дистанционната/ОНЛАЙН/ форма на обучение е изключително лесна и удобна за включване на желаещи от цяла България. Тя е напълно равнопоставена на редовната форма на обучение, както по отношение на съдържанието на учебните планове така и по издаваните документи. Провежда се по специално разработени електронни учебни материали включващи лекционен материал и изпитни тестови, показващи постигнатите резултати. Електронните учебни материали са за самостоятелна подготовка и за тях всеки обучаем получава уникално потребителско име и парола за 24 часов достъп през целия период на обучението. Можете да влизате, чрез своя профил със своето потребителско име и парола и да преглеждате учебните материали, когато Ви е удобно - без фиксиран час. Учебните материали са разработени от университетски преподаватели с които можете да имате онлайн консултации през целия период на обучение. 

След успешно приключване на обучението се издава свидетелство за професионална квалификация на МОН Образец 3-54. 

За да се включите в обучението е необходимо да платите таксата за курса по банковата сметка на фирмата и да ни изпратите сканирани: - заявление за включване в курс- копие на диплома за завършено средно образование- медицинско свидетелство- 2 снимки - паспортен формат

Последни новини