Предлага по договаряне

стройтелна фирма

Обява №55162

Потърсете ни безплатен оглед и изготвяне на ценова оферта, Фасаден пакет.Можем да предложим изпълнението на различни видове топлоизолация от стеропор (EPS), фибран (ХPS) или каменна вата с финишно покритие по избор на клиента. Изпълняваме различни видове окачени фасади с топлоизолация в тях.Топлоизолация на сутерен.Ще изолираме вашите подове или тавани на мазета и други приземни места към сгради и съоръжения за по-добри топлоизолационни показатели.Топлоизолация на покрив.Предлагаме полагане на топлоизолация в подпокривните пространства на жилищни или обществени сгради, независимо дали са със скатни или плоски покриви.Подмяна на дограма.С оглед подобряване на топлоизолацията и естетическия вид на фасадите, както и удобството на обитателите ние можем да ви дадем различни решения в избора на нова дограма.Хидроизолация на покриви и части от тях,а именно демонтиране на стара компроментирана хидроизолация и полагане на нови хидроизолационни покрития. Монтаж на обшивки по бордове, комини и одушници.Подмяна и препокриване на скатни покриви с керемиди:Пренареждане на керемиди и монтаж на капаци по била и ръбове. Полагане на подкеремидено фолио.Тенекиджийски работи.Изпълнение на улами, била. Обшиване на челни дъски и бордове. Заготовки. Доставка и монтаж на улуци и водосточни тръби.

Последни новини