17 °C

Предлага за
240 лв.

Обучение за Растителна защита

Обява №55106

ОБУЧЕНИЕ НА „ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОТРЕБИТЕЛИ И ДИСТРИБУТОРИ НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ОТ ПРОФЕСИОНАЛНА КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА“ Продължителност 33 учебни часа, цена 240лв., отстъпки за включване на повече курсисти от една фирма. Курсът е задължителен за всички, които нямат висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление „Растителна защита“ или „Растениевъдство“, ноработят, използват или търгуват с продукти за растителна защита от професионална категория на употреба. ОБУЧЕНИЕТО СЕ ПРЕДЛАГАТ В ИНДИВИДУАЛНА И ОНЛАЙН ФОРМАЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ „ЗЕНИТ“ е одобрен от изпълнителния директор на БАБХ за провеждане на „Обучение на професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба” За да се включите в обучението е необходимо да платите таксата от 240лв. по следната банкова сметка на ”ЗЕНИТ 94” ООД:

Банка: “Експресбанк” АД

IBAN: BG80 TTBB 9400 1515 0653 23

BIC: TTBBBG22

Последни новини