Две първи копки за старт на екологични проекти за над 18 млн. лв. в Смолянска област

  Проектът за проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Мадан, Златоград и Неделино стартира днес със символична първа копка. Инсталациите ще бъдат изградени на Регионално депо за ТБО в Мадан в землището на с. Шаренска върху терен с площ 8 410 кв. м., а инсталациите ще заработят до май 2020 г и ще обслужват над 27 500 жители. Проектът се реализира по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет.

  С изграждане на инсталациите трите общини ще осигурят устойчива система за управление на отпадъците, намаляване количеството им и ще доведе до стопиране на покачването на таксите за смет. Стойността на проекта е почти 9. 040 млн.лв, като от тях безвъзмездната финансова помощ ще бъде 6 .765 млн.лв. и съфинансиране малко повече от 2. 274 млн.лв. Строителните дейности ще включват изграждане на инсталация за компостиране  и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци с капацитет до 5000т/г., като ще включва два модула: сепарираща инсталация и инсталация за стабилизиране на подситовата фракция.

  Днес беше направена и първа копка по Проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на общините от РСУО Доспат“, с партньори Община Сатовча, Община Борино, Община Девин и Община Сърница. Реализирането на проекта ще доведе до намаляване количествата на депонираните отпадъци, оползотворяване на 100% на зелените отпадъци, а целият проект е на стойност 9. 655 млн.лв.

  СмолянБГвести

  Източник: Smolyan.bgvesti.NET

  Facebook коментари

  Коментари в сайта

  Последни новини