За работодателите в криза: Вижте пълният набор от документи и изисквания за мярката 60/40

 

В Дирекците на Бюро по труда започна приема на документи на работодатели за изплащане на компенсации  за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели, с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г.
За изплащане на компенсации могат да кандидатстват работодатели, които:
 са местни физически или юридически лица, както и чуждестранни юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България;
 нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата или общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, и за които работодателят не е предприел действия за разсрочване, отсрочване или обезпечение;
 не са обявени в несъстоятелност или не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация;
 запазят заетостта на работниците и служителите, за които са получили компенсация, за период не по-малък от периода, за който са изплатени компенсациите;
 не прекратят трудови договори на работници и служители
 нямат установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение


Компенсации могат да се изплащат на работодател, който поради извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., със своя заповед, издадена въз основа на заповед на държавен орган, е преустановил работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители и в случай, че заявява изплащане на компенсации за работници и служители, осигурени в икономическите дейности, посочени в Приложението към Постановлението - Списък на икономически дейности по чл. 2, ал.1 т. 2 съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД -2008).
Компенсации може да се изплащат и на работодател, който със своя заповед, издадена на основание чл. 120в, ал. 1 от Кодекса на труда, е преустановил работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители.
Компенсации може да се изплащат и на работодател, който със своя заповед, издадена на основание чл. 138а, ал. 2 от Кодекса на труда, е установил непълно работно време в предприятието или в негово звено.
В последните 2 групи не влизат работодатели от сектори:
Сектор А – „Селско, госрко и рибно стопанство"; сектор К – „Финансови и застрахователни дейности"; сектор О – „Държавно управление"; сектор Р – „Образование"; сектор Q – „Хуманно здравеопазване и социални дейности"; сектор Т – „Дейности на домакинства като работодатели; неидентифицирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление"; сектор U – „Дейности на екстериториални организации и служби".
Работодателите от последните 2 групи от ПМС 55 декларират намаляване на приходите от продажби, както следва:
1) за учредени преди 1 март 2019 г. – с не по-малко от 20 % през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо същия месец на предходната календарна година;
2) за лицата, учредени след 1 март 2019 г. – с не по-малко от 20 % през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо усреднените приходи за месец януари и февруари на 2020 г.
Компенсации се изплащат за целия период или за част от периода на действие на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, но за не повече от три месеца.
Компенсациите са в размер на 60 на сто от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г. за всеки работник и служител, за когото е приложен режимът и на когото ще бъде запазена заетостта за допълнителен период, равен на периода, за който се изплащат компенсации. В случаите на установено непълно работно време компенсацията се изплаща пропорционално на неотработеното време, но за не повече от 4 часа дневно.
Работодателят изплаща пълния размер на трудовото възнаграждение на лицата за съответния месец и заплаща дължимите осигурителни вноски.
Пакетът документи, които работодателят следва да подаде в Дирекция „Бюро по труда“, на чиято територия осъществява дейност, включва:
1. Заявление за изплащане на компенсации по реда на ПМС №55/30.03.2020 г.;
2. Списък на работниците и служителите, за които се подава Заявлението за изплащане на компенсации по реда на ПМС №55/30.03.2020 г.;
3. Заповед на работодателя за преустановяване на работа поради забрана, на основание чл. 120в от КТ или на основание чл. 138а от КТ за непълно работно време.
Документи се изпращат по електронен път чрез:
- Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/, подписани с квалифициран електронен подпис /КЕП/;
- препоръчано писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор.
При невъзможност за подаване на документите дистанционно, същите могат да се представят в Дирекция „Бюро по труда“ на хартиен носител при спазване на ограниченията и изискванията за работа в условията на извънредно положение и мерките за ограничаване разпространението на коронавируса COVID-19, регламентирани в актове на компетентните органи.
Документите се разглеждат  в срок до 7 работни дни от подаването им, като за резултатите информация се предоставя на работодателя и Национално осигурителния институт.
С всички материали можете да се запознаете на официалната страница на Агенция по заетостта: http://www.az.government.bg, в раздел „Предлагащи работа”.

СмолянБГвести

 
Източник: Smolyan.bgvesti.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Хороскоп за 04.07.2020

Хороскоп за Овен

Овен
Денят ще е благодатен на срещи и установяване на полезни контакти. Работата ви ще е интересна, спорна, и повече отколкото очаквате. Обмислете добре идеите си и пътищата за осъществяването им. Не пренебрегвайте полезната информация, която ще научите помежду другото. Роднини ще ви зарадват с вести, имащи отношение към общите ви начинания.
04 юли 2020

Хороскоп за Телец

Телец
Посветете се на важните за вас задачи, без да се разпилявате с маловажни неща. Имате прекрасни идеи, които чакат своята реализация, създайте условията за нея, бъдете наблюдателни и разчитайте знаците по пътя си. Много хора ще ви приветстват и помагат. Следвайте убежденията си, те са вашата пътеводна светлина.
04 юли 2020

Хороскоп за Близнаци

Близнаци
Днес ще имате възможността да се утвърдите като коректен и лоялен партньор. Справяте се отлично със завършването на важен проект, което е сериозна крачка в професионалното ви развитие. Предстои ви скорошна стабилизация във финансов план, което ще ви даде възможност да разширите сферата на проектите си.
04 юли 2020

Хороскоп за Рак

Рак
Перспективна идея ще ви вдъхнови да заживеете с планове за нейното осъществяване. Настроението ви ще нарасне, ще ви направи активни и по-добри. Наред с това не пренебрегвайте задълженията си, отделете време на всичките си задачи. Дошла навреме вест ще внесе повече яснота в намеренията ви.
04 юли 2020

Хороскоп за Лъв

Лъв
Работещите в производството, търговията и бизнеса ще продължат и днес да се занимават със служебните си задачи. Трети ще мислят за почивката си, тръгвайки на път. Във всички случаи ще се ползвате с внимание и разбиране, няма да срещате непреодолими препятствия пред себе си. Приемете приятелската покана за среща.
04 юли 2020

Хороскоп за Дева

Дева
Старанията, които влагате в делата си ще дадат резултати. Но, понякога се налага и да се съобразявате с обстоятелствата, като отстъпите от позициите си - при спорове например, а също и при видими здравословни проблеми. Не въвличайте близките си в рисковани начинания. Спестете им това напрежение.
04 юли 2020

Хороскоп за Везни

Везни
Не изисквайте прекалено много от обкръжението си. Всеки има своите приоритети, които следва,колкото и да не ви се иска. Търпението ви към тях ще повиши уважението им и ще ви помогне да се освободите от напрежението, което носите. Вечерта е подходяща за гости. Поканете някого или вие отидете.
04 юли 2020

Хороскоп за Скорпион

Скорпион
Овладейте емоциите си и не се впускайте в рисковани начинания. Възможността да пострадате сериозно ако го сторите е доста голяма. Заемете се с ежедневните си ангажименти и не се разсейвайте със странични проекти. Имате предостатъчно работа, която не търпи отлагане. Очаква ви привлекателно предложение за вечерта.
04 юли 2020

Хороскоп за Стрелец

Стрелец
Преценявайте добре обстановката, като не прекалявате с търпението на околните. В добра форма сте и изпълнени с ентусиазъм. Трансформирайте излишната си енергия в нещо полезно, творческите ви идеи заслужават внимание. Нека не ви възпират отминали неудачи, дайте воля на въображението си.
04 юли 2020

Хороскоп за Козирог

Козирог
Характерни за вас днес са противоречията, които са иначе чужди на зодиакалния ви знак. Чувствате, че стоите на кръстопът и не сте сигурни кой от пътищата е най-правилния за вас. Най-удачния вариант е да се захванете с нещо, което вече сте започнали и да оставите времето да работи за вас. Бъдете сигурни, че не след дълго ще разберете това което ви интересува.
04 юли 2020

Хороскоп за Водолей

Водолей
Предстоят ви приятни задължения днес. Привлечени сте от бъдеща възможност, която е свързана с известни инвестиции, но пък е доста перспективна. Обърнете повече внимание на отношенията си с човек, когото пренебрегвате напоследък. Сами знаете колко ценен е той за вас.
04 юли 2020

Хороскоп за Риби

Риби
Вие сте безспорен, неизтощим източник на енергия и свежо чувство за хумор. Работите усърдно и всеотдайно, и резултатите не закъсняват. Внимавайте да не влезете в пререкание с близките си. Приятелите заслужават повече внимание и това го разбирате и днес. Организирайте в тяхна чест събиране и се повеселете.
04 юли 2020
Последни новини