Отменят писмените изпити за специалност "Право", университетите ще търсят други форми за прием

На заседание на 27 май Министерският съвет отмени приетата през 2017 г. Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“ и направи промени в сега действащата наредба.

Наредбата трябваше да влезе в сила от новата академична година, но се наложи да бъде отменена след решение на Комисията за защита от дискриминация, в което се посочва, че възможността за обучение в специалност „Право“ само в редовна форма на обучение създава неравно третиране по признаци „увреждане“ и „лично положение“ спрямо лицата с увреждания и лицата, упражняващи правото си на труд.

В Министерството на правосъдието е сформирана работна група за изготвянето на нова наредба, но докато стане готова ще остане в сила и ще се прилага сега действащата Наредба. В нея обаче се приемат промени, с които се дава възможност за учебната 2020/2021 година висшето училище да избере как да организира приема, но не чрез задължителните писмени конкурсни изпити по български език и история на България.

В настъпилата извънредна обстановка според своите възможности може да избере друг формат, или след решение на Академичния съвет да приеме кандидат-студентите и без конкурсен изпит, ако са издържали успешно държавните зрелостни изпити по български език и по история.

Предложението е продиктувано от настъпилите извънредни обстоятелства във връзка с пандемията от COVID-19 и има за цел осигуряване на възможност за прием на студенти по специалността „Право“ без полагане на присъствени приемни изпити, за да се сведе до минимум необходимостта от събиране на големи групи от хора във висшите училища.

СмолянБГвести

Източник: Smolyan.bgvesti.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини