Кметът на Момчиловци осъди за клевета свой съселянин

Кметът на Момчиловци Сийка Суркова осъди за клевета съселянина си Георги Маламов, който я бе обвинил в престъпни договорки с лесовъд.

Окръжният съд в Смолян потвърди решението на районното съдилище, с което на 82-годишния мъж му се налага глоба от 1000 лв. Маламов е наказан да плати още толкова на Суркова за нанесените неимуществени вреди, както и разноските по делата. Решението на съда е окончателно. Маламов се жалвал до прокуратурата срещу лицензиран лесовъд и срещу кметството по повод издадено разрешително за сеч.

В жалбата си мъжът заявява, че на 16 декември 2019 г. кметът на Момчиловци е отхвърлила негово пълномощно, а след това още едно - за гора на негов чичо, от неговите наследници. Пенсионерът твърдял, че "гората е превзета от едно престъпно лице, което до момента е отсякло 300 кв. м. дървен материал". "Кметът отхвърли моето пълномощно, за да уреди печалба на това лице. Явно е, че тук съществува някакво сдружение между двамата“, сочи в жалбата си Маламов. В мотивите си магистратите посочват, че "от събраните доказателства не е установено изобщо твърдяното престъпно сдружение между лесовъда
и кмета, което да е довело до престъпна облага, тоест на кмета е приписано престъпление, което не е извършил".

"След жалбата на Маламов прокуратурата извърши обстойна проверка и не откри нарушение, след което той подаде жалба в Административен съд, обвинявайки ме в престъпление, което не съм извършила. Предпочитам да си влагам времето и енергията в нещо смислено, но не мога да допусна някой да петни името ми незаслужено. Затова заведох делото за клевета и съм удовлетворена от решението. Всеки трябва да може да носи отговорност за думите и делата си и следващия път, когато реши да говори и действа клеветнически да знае, че има правосъдие", каза Суркова.

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини