И Чепеларе с протестно писмо заради малкото одобрени сгради за саниране

Кметът на община Чепеларе Боран Хаджиев също излезе с писмо – протест в подкрепа на интересите на гражданите, по повод списъка за одобрените за саниране блокове. Хаджиев изпрати писмо до МРРБ и НСОРБ, във връзка с официалните резултати по Плана за възстановяване и устойчивост, станали известни вчера. Първи такова протестно писмо срещу решението за саниране на блокове, с което бяха одобрени едва 5 от подадени 65 проекта за блокове, изпрати кметът на община Смолян, Николай Мелемов.

В писмото на Боран Хаджиев се подчертава, че община Чепеларе има едва един одобрен проект и шест включени в резервите по процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост.“

„В община Чепеларе имаше много висока активност на гражданите за сдружаване и за подготовка на необходимите документи за кандидатстване, включително за влагане на собствени средства за технически паспорти и енергийни обследвания на сградите. В планински район като нашия, с продължителния зимен сезон и суровите климатични условия, средствата необходими за отопление на жилищата са много по-големи, в сравнение с повечето български общини. Консумираната енергия е повече, като по-голямата част от източниците ѝ са твърди горива, освен това градът няма централизирано отопление. Доходите на живущите в община Чепеларе са много по- ниски, в сравнение със средните доходи за страната. Община Чепеларе не е бенефициент по други програми за финансиране, където е възможно саниране на сгради и подмяна на отоплителни уреди. Изнесените в последния работен ден преди празниците резултати предизвикаха огромно разочарование и недоволство у местните жители, които констатираха изключително фрапиращ дисбаланс по отношение на разпределението на средствата по общини. Всичко това води до липса на мотивация и вяра за участие в каквито и да било инициативи, финансирани със средства от Европейския съюз“, се казва в писмото.

Хаджиев посочва също, че в малките населени места, изправени пред проблемите на миграцията и обезлюдяването, възможността едно домакинство да санира жилището си е и възможност то да предпочете да остане в родното си място, където ще живее по-комфортно и ще даде своя принос към местната икономика. „От друга страна, блоковете в подадените проектни предложения са изключително амортизирани, стари и рушащи се, несъответстващи на облика на един туристически град. В тях живеят и хора в пенсионна възраст, с много ниски доходи. Препоръката, проектните предложения от резервния списък да се включват във втория етап на програмата среща неодобрение, поради невъзможността на хората, участващи в сдруженията на собствениците на СО, да покрият 20% собствен принос, който се равнява на двугодишен доход на едно домакинство. Считаме за крайно необходимо да бъде преразгледано решението за финансиране, като се осигури допълнителен финансов ресурс към първи етап или предвиденото съфинансиране във втори етап на процедурата да бъде осигурено от държавата“, заявява кметът на община Чепеларе.

„Надяваме се на положителен резултат от срещата, защото това разпределение е нечестно„, категоричен е Хаджиев.

Източник: Smolyan.bgvesti.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Последни новини