Изявление от съветници от „Нашият Смолян“

Председателят на ОбС отмени заседанието на Общинския съвет по настояване на групата съветници от „Нашият Смолян“

По настояване на групата общински съветници от „Нашият Смолян“, председателят на ОбС Димитър Кацаров отмени насроченото за 6 февруари 2024 г. заседание.

Съветниците изпратиха искане до Димитър Кацаров да отложи заседанието с настояване да се спазва Правилникът за организацията и дейността на Общински съвет – Смолян, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

„За пореден път ставаме свидетели на грубо погазване на правилата за свикване на заседание както на Общински съвет-Смолян, така и на заседанията на комисиите към Общинския съвет“, се посочва в искането на групата от „Нашият Смолян.

Съгласно изричната разпоредба на чл. 46 ал.2 от Правилника уведомяването на членовете на комисиите за насрочените заседания следва да бъде най-малкото 3 /три/ дни преди датата на насрочените заседания, ведно с предоставяне на материалите за това на хартиен или електронен носител в този срок.

Съгласно закона, срокът се брой от следващия ден от съответното съобщение.

Имайки предвид, че поканата за заседание на комисиите е изпратена към общинските съветници едва в 16.46 часа на 29.01.2024 година, то провеждането на заседанията на 31.01.2024 година би било грубо нарушение на закона.

Отделно от горното материалите за дневния ред са предоставени на общинските съветници от групата ни едва на 30.01.2024 година, като на някой от тях в късните следобедни часове.

Абсолютно несериозно е подобно отношение към институцията на Общинския съвет.

На следващо място, отново в разрез с правилата, заседанието на Общинския съвет е насрочено за 06.02.2024 година.

Съгласно Правилника заседанията на Общинския съвет се провеждат в последния четвъртък от месеца, като по изключение е възможно насрочването им в други дни.

За съжаление по изключение – един-единствен път до момента, в това отношение е налице спазване на Правилника. И ако за заседанията през м. ноември и декември 2023 година подобно оправдание за изключение се намираше в проведените местни избори, то за нарушението на правилата и през 2024 година, няма оправдания.

На следващо място, при насрочване на подобни извънпланови заседания, са съвсем оправдани очакванията ни, датите на заседанията да бъдат съгласувани с ръководителите на групите в Общинския съвет и да има предварителна информация за същите.

Неглижирането на работата на общинските съветници не показва добър маниер на управление, както и не е в помощ на гражданите на Община Смолян, в чиято полза сме призвани да работим.

Не на последно място в случая отново е налице и нарушение на разпоредбата на чл. 58 ал.1 от Правилника, като материалите и дневния ред не са изпратени на общинските съветници не по-късно от 8 дни преди насроченото на 06.02.2024 година заседание – дневният ред е изпратен 7 дни преди заседанието, а материалите са изпратени едва 6 дни преди заседанието.

Следва да обърнем сериозно внимание, че материалите по точките от дневния ред продължават да не се комплектоват и представят в пълен вид на общинските съветници, което отново пречи за пълноценното и законосъобразно вземане на решения от страна на общинските съветници.

Формалното функциониране на Общинския съвет следва да бъде преустановено и същият да пристъпи към изпълнение в цялост на възложените му от страна на закона задължения, както и да изпълни с обществен смисъл и полза съществуването си. За горното трябва да има воля както от страна на Председателя на Общинския съвет, така и отговорност от всички общински съветници, избрани от нашите съграждани да действат в обществен интерес, за развитието и добруването на нашата община!

Групата съветници "Нашият Смолян"

Източник: Smolyan.bgvesti.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Последни новини