Областната комисия по заетост единодушно прие Предложението за държавен план-прием за учебната 2024/2025 година

Под председателството на заместник областния управител Зарко Маринов  се проведе  заседание на Областната комисия по заетост (ОКЗ).

Училищната мрежа в област Смолян обхваща 24 училища, от които: средни училища  (СУ) – 14,  в т.ч. паралелки с професионална подготовка (ППП) – 7; Профилирани гимназии (ППМГ, ЕГ) – 2; Професионални гимназии – 6, от които 4 към МОН и 2 на общинско финансиране; спортни училища – 1; училища по изкуства към Министерство на културата – 2.

Към момента професионалното образование е с превес пред профилираното на територията на  общините – Неделино, Чепеларе и Баните. В приблизителни сходни стойности е съотношението на територията на общини – Борино и Смолян. А при останалите общини – Доспат, Девин, Мадан, Златоград и Рудозем, профилираната подготовка е все още с далеч по-високи стойности пред професионалната.

РУО-Смолян представи обобщено Предложение за план-прием за предстоящата учебна 2024/2025 година. Заместник областният управител Зарко Маринов оцени високо работата на експертите, участвали в изготвянето му, отбелязвайки, че в него е постигната съгласуваност с всяка община и с директори на училища, отчетени са заявените потребности от работодатели и зададените целеви стойности от МОН. Пример за това са включената паралелка с нова професия „Биотехнолог“ в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“- гр. Рудозем, предвид нуждите на козметичната и хранителната промишленост в местната икономика, „Организация на туризма и свободното време“ в ПГСГСТ „Никола Й. Вапцаров“ – гр.Чепеларе, „Компютърна графика“ в СУ „Антим I” – гр.Златоград, „Софтуерни и хардуерни науки“ и „Приложно програмиране“ в СУ „Димитър Благоев“ – гр.Доспат, „Програмно осигуряване“ в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“- с. Върбина, „Графичен дизайн“ в СУ „Св. Княз Борис I”-с.Старцево.

При заложена норма от 26 ученика в паралелка, общият брой на планирани паралелки за 2024/2025 учебна година за област Смолян е 43, от които 20 профилирани и 23 професионални. От тях 2,5 са в дуална форма на обучение по 5 професии. Десет  от предложените паралелки са с очакван недостиг по 16 специалности.  28,5 % са предвидени като STEM профили и специалности. По отношение на държавния план-прием в V клас, е включена една паралелка с природо - математически профил в ППМГ „Васил Левски“ – Смолян, като е спазено изискването до 2 % от общият брой ученици, завършващи 4-ти клас.

Въз основа на установената процедура, членовете на Областната комисия по заетост-Смолян единодушно съгласуваха и приеха Предложението за държавен план-прием за учебната 2024/2025 година, съгласно така предоставените данни  за областта.    

Обобщението от анализа от изпълнението на държавния план-прием за настоящата 2023/2024 учебна година показва общо 97,6 % изпълняемост, тъй като от 42 броя паралелки са реализирани 41, в общ обхват на 843 ученика.

Нереализираният план-прием  за учебната 2023/2024 г. е в една паралелка с очакван недостиг по две специалности: „Програмно осигуряване“ -0,5 и „Мебелно производство“  -0,5  (дуална форма) в ПГТТ „Христо Ботев“, гр. Смолян. Както и нереализиран прием в ПГ „Васил Димитров“-гр. Мадан по специалност „Промишлена електроника“-0,5. Експертът от РУО-Смолян Нина Алексиева напомни, че по настояване на бизнеса се залага прием по специалност „Мебелно производство“, но за трета поредна година няма интерес към нея от страна на учениците.  

Справка от баланса на записаните ученици в VІIІ клас по общини показва, че 42 ученика са напуснали областта за учебната 2023/2024 г. Най-голям е техният брой на територията на община Доспат – с 23 по-малко; на територията на община Рудозем – с 11; и от община Мадан – с 8. Само две от общините – Смолян и Девин имат положителни стойности, съответно с 20 и с 3-ма ученици повече, които са дошли от съседни общини от територията на област Смолян. Налице е положителна тенденция към намаляване на броя на ученици, които напускат област Смолян и продължават образованието си в други области. От напусналите областта през учебна 2020/2021 г. – 102 завършващи ученика, то техният брой през следващите прогресивно намалява, за да стигне до настоящата учебна 2023/2024 г.  – 42-ма.

Източник: Smolyan.bgvesti.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Последни новини