В Смолянско сме сред най-ниско заплатените, след нас са само три области

1433 лева е средната работна заплата в Смолянска област, сочат последните данни на ТСБ -ЮГ  „Статистически изследвания - Смолян". Това нарежда областта на 25-то място в страната. По-ниска средна заплата получават хората в Кюстендилско, Благоевградско и Видинско. Според статистиката   през четвъртото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата за област Смолян нараства спрямо третото с 3.5% и достига 1 433 лв. при 2 123 лв. за страната. За обществения сектор средната месечна работна заплата е 1 900 лв., а за частния - 1 253 лева. Най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, спрямо третото тримесечие на 2023 г. е регистрирано в дейностите „Култура, спорт и развлечение“, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Образование“. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление на средната месечна работна заплата са „Строителство“ и „Селско, горско и рибно стопанство“. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2023 г. се увеличава с 13.3%. Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през четвъртото тримесечие на 2023 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности „Образование“, „Държавно управление“ и „Добивна промишленост“. Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности „Транспорт, складиране и пощи”, „Строителство“ и „Други дейности“. 

Източник: Smolyan.bgvesti.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Последни новини