Стартира безплатно лятно училище за бъдещи пръвокласници

Община Смолян стартира лятно училище за деца, на които им предстои постъпване в първи клас, в изпълнение на Проект „Бъдеще за децата в Община Смолян“. Целта на услугата е да се повиши училищната готовност на децата постъпващи в първи клас, които имат нужда от придобиване на допълнителни знания и умения. Повишаване на тяхната мотивация, увереност и създаване на навици, които ще ги подпомогнат в първите стъпки на новия етап в живота им. Създаване на положителни нагласи за учение у децата, умения за активно и самостоятелно учение, умения за работа в екип и решаване на проблемни ситуации.Лятното училище ще се проведе, в Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Смолян, кв. Стар център, за периода от 10 юни до 05 юли 2024 г., включително, всеки работен ден от 08:00 до 16.00 часа.

Срок за подаване на документи за участие: до 6 юни 2024 г.
Документи за участие могат да се подават в Администрацията на училището, в Общностен център- гр. Смолян, кв. Каптажа, ул. „Христо Христов“ № 31, както и в Общинска администрация – Смолян, бул. България 12, етаж 2, стая 223.

Необходими документи за записване на децата:
1. Заявление по образец;
2. Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование /копие/;
3. Карта за участие по образец.
4. Декларация за принадлежност към целевата група – Приложение 10.
Лятното училище е предназначено за деца от следните целеви групи:
– без дом или живеещ/а в изключително лоши жилищни условия
– с увреждания или с проблеми с психичното здраве
– бежанци или мигранти, включително непридружени деца, или с малцинствен етнически произход
– за който/която се полагат алтернативни грижи извън семейството, настанен/а в социални услуги за резидентна грижа, включително който/която напуска алтернативна грижа
– от семейство с ниски доходи
– в несигурна семейна среда (деца жертви на насилие, деца, отглеждани от самотни родители, непълнолетни майки и техните деца, деца на родители трудови мигранти и др.)
– Друго – деца с необходимост от повишаване на готовността за постъпване в първи клас и/или със затруднения в усвояването на учебния материал.

Услугата ще се предоставя от педагог и медиатор, чрез интерактивни методи, игри в съответствие с предпочитанията на децата. Ще се организират състезания и викторини в края на летните училища, за да се провери изходящото ниво на децата. С помощта на родителите ще се организират кратки екскурзии, фестивали и други творчески и познавателни дейности в околностите на града. На участниците ще бъдат осигурени учебни помагала, както и пакет със храна, включващ – закуска, плод и вода.

Услугата е напълно безплатна и се предоставя от Общностен център – гр. Смолян, Община Смолян като се реализират по Проект „Бъдеще за децата в Община Смолян“
За контакти и допълнителна информация:
Телефон: +359 876 757798,
E-mail: o.centur_smolyan@abv.bg

Източник: Smolyan.bgvesti.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Последни новини