Нивите в Добруджа поскъпнаха с над 22%

Цените на земеделските имоти у нас се качват, а рентите падат

Земеделска земя се продава на все по-високи цени, докато цената на арендата намалява в повечето райони на страната. Това показват данните на НСИ за 2023 г.

Средната цена на сделките с ниви в България през 2023 г. достига 1607 лв. за декар, което е ръст от 12,5% спрямо 2022 г. В същото време цената на наема или арендата за декар леко пада до средно ниво от 62 лв., което е с 1,6% по-малко от предходната година.

Статистиката потвърждава тенденцията от последните години - усилено търсене на земеделска земя за покупка при ниско предлагане и натиск от страна на арендаторите за сваляне на рентите с аргумента, че климатичните условия се отразяват неблагоприятно на добивите и изискват по-големи разходи.

СДЕЛКИ

Поскъпване на цената на земеделските земи се наблюдава в пет статистически района на страната през миналата година: Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югоизточен и Югозападен район. Намаление на цената е регистрирано само в Южен централен район - там сделки с ниви са сключвани при средно с 4,1% по-ниски цени от предходната година.

От НСИ уточняват, че данните за цените на сделките и арендата се отнасят за земеделска земя, която се използва единствено за селскостопанско производство, т.е. бъдещото ѝ предназначение няма да бъде променено. Това означава, че в статистиката не влизат сделки със земя, която се купува, за да се използва за фотоволтаични паркове - тенденция, която в последните години също вдига цените заради голямото търсене.

Мерите и пасищата също продължават да поскъпват, макар и с по-слаби темпове през 2023 г. Средната цена достига 388 лв. за декар, което е увеличение с 5,1%.


Най-висока е цената в Североизточния район - 2500 лв. на декар, където се намира житницата на България - Добруджа. Тук ръстът е най-голям - с 22,4% повече спрямо предходната година. Предната година статистиката отчете още по-голямо поскъпване на нивите в този район на база сключени сделки - с 32% нагоре.

В Северозападния район цената на сделките с ниви отбелязва повишение от 7,4% и достига 1638 лв. на декар. В Северния централен район – 1761 лв. на декар (с 11,8% увеличение), в Югоизточния район – 1185 лв. на декар (с 8,1%), в Югозападния район – 689 лв. на декар (със 7,2%).

РЕНТИ

През 2023 г. нивата на рентите падат за нивите в Североизточен, Югоизточен и Южен централен район. Все пак в два района - Северозападен и Югозападен, се регистрира лек ръст на рентите. Средната цена за наем/аренда за един декар ниви в Северен централен район не се променя през 2023 г.

Цената, платена за наем/аренда на един декар ниви, бележи повишение спрямо предходната година в Северозападен и Югозападен район, съответно с 4,8% и с 2,9%. Намаление е регистрирано в Североизточен, Югоизточен и Южен централен район, съответно със 7,5%, с 1,9% и с 4,5%. Цената, платена за наем/аренда за един декар ниви в Северен централен район, не се променя. И през 2023 г. най - висока средна цена за наем/аренда на един декар ниви остава в Североизточния район - 86 лева на декар.

 

Източник: http://www.segabg.com

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Последни новини