Филиалът на Пловдивския университет в Смолян обяви прием по атрактивна специалност

Изображение 1 от 2

  За трета поредна година Филиалът на Пловдивския университет в Смолян обявява прием по бакалавърската програма „Биология с екотуризъм“, която на този етап е единствената по рода си в страната и се радва на интерес от страна на кандидат-студентите.

  Разкриването ѝ е свързано с интензивното развитие на екотуризма като нова форма в туристическата индустрия и във връзка с районирането на България, според което екотуризмът е определен като специализиращ за район „Родопи“, чийто център е областния град.

  Бакалавърската програма „Биология с екотуризъм“ е замислена така, че да насърчава новаторското мислене на студентите чрез интегрираното изучаване на дисциплини от областта на биологията и екотуризма. Специалността е разработена под методическото ръководство на Биологическия факултет на ПУ, чиито преподаватели водят основните учебни дисциплини. Родопите със своите природни забележителности, защитени територии и зони са естествена среда за провеждане на практическото обучение на студентите.

  Завършилите са квалифицирани специалисти от нов тип, съчетаващи компетенции в две различни, но взаимодопълващи се области на познанието. Тази комбинация им дава много по-големи шансове в бъдещата им професионална реализация като компетентни биолози или като специалисти по екотуризъм с активна гражданска позиция за опазването на околната среда.

  Допълнителен стимул за студентите е и възможността да получават държавни стипендии – по общия ред и като обучаеми в приоритетно професионално направление.

  ще намерят във Филиала в гр. Смолян подкрепяща ги среда, ще имат възможност да изградят нови приятелства и ще бъдат изправени пред различни предизвикателства. На разположение на бъдещите студенти е обучен екип от координатори по специалности, административни експерти и представители на Студентски съвет.

  Онези, които са изкушени от приключенията, могат да се възползват от възможностите на Смолян – екстремни планински преходи, вълнуващи пътувания в Родопите и съседна Гърция.

  Онлайн кандидатстването в специалност „Биология с екотуризъм“ отнема броени минути, чрез попълването на удобна форма, достъпна на сайта на Филиал – Смолян (https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1897/). Активни са и телефонните линии (0885 899 573; 0301 62339), на които може да се получи изчерпателна информация по всички въпроси, отправени от кандидат-студентите.

  СмолянБГвести

  Facebook коментари

  Коментари в сайта

  Видеа по темата

  Последни новини