Община Неделино стартира проект „Патронажна грижа плюс”

Социалният проект е с продължителност 13 месеца и стартира в началото на април 2021 г. Общата му стойност е 144 507, 30 лева.
Основната цел е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности, във връзка с противоепидемичните мерки, наложени от разпространението на коронавируса.

Първото направление е самата патронажна грижа. В нея са включени следните дейности:
– Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора.
– Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране.
– Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция).
– Транспорт на персонала, предоставящ патронажна грижа, от/до домовете на лицата.

Второто направление е превенция на коронавируса в социалните услуги, като делегирани от държавата дейности. Включени са следните мерки:
– Назначен допълнителен персонал в помощ на центровете.
– Осигуряване на лични предпазни средства.
– Въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, като делегирани от държавата дейности.
– Тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги за коронавирус.
– Закупено оборудване, необходимо за работа в домашна среда - лаптоп.
 

Източник: Smolyan.bgvesti.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини