Областният управител и екипът му се отчетоха за втората половина на 2023-та година

Областният управител Захари Сираков откри днешната пресконференция с пожелания за здрава и успешна 2024-та година. Той припомни, че с УКАЗ № 1 от 5.01.1999 г., издаден от Президента на Република България Петър Стоянов, са утвърдени административните центрове на областите и общините, включени в тях. Днес празнуваме 25 години от административното обособяване на област Смолян и създаването на Областна администрация Смолян. Заместник областният управител Зарко Маринов подчерта, че благодарение на този акт, с усилията на Областните управители през годините са реализирани много инфраструктурни проекти, допринесли за развитието на региона ни.
Областният управител представи официално заместник областния управител Боян Симеонов, назначен със Заповед-КВ-574/28.12.2023г. на министър-председателя, считано от 02 януари 2024 година. Той ще поеме ресорите обществен ред и сигурност, борба с корупцията, етнически и демографски въпроси, транспорт, спортни и младежки дейности. Сираков уточни, че това разделение на ресори е условно, тъй като неговият стил на работа е екипен. „Работата в екип е основен приоритет, както в ръководството, така и с експертите в администрацията“.
Заместник областният управител Боян Симеонов увери, че спрямо компетенциите и професионалния си опит, като бивш служител в структурите на МВР и юрист, ще работи за създаването на здрав екип с областния управител Захари Сираков и заместник областния управител Зарко Маринов за постигане на поставените цели и задачи.  
Областният управител направи отчет за дейността на политическия кабинет от встъпването му, за периода август-декември 2023 година. За проведените местни избори, той каза, че Областна администрация Смолян е изпълнила съвестно функциите и задълженията си, заложени по закон. „Считам, че изборите в област Смолян преминаха нормално и в десетте общини има избрани кметове и  председатели на общинските съвети.“
През шестте месеца на управление е постигнато и финализиране на процедурата за въвеждане в експлоатация на ГКПП „Рудозем-Ксанти“. „Завършихме окончателно етапа на строителството с въвеждането на обекта в експлоатация. Предприехме мерки за прехвърляне на ГКПП „Рудозем-Ксанти“ и прилежащата инфраструктура, съответно сградите към Агенция „Митници“, а подхода към Агенция „Пътна инфраструктура““. Сираков уточни, че към текущия момент процесът не е завършен, мерките са предприети по съответния законов ред. „От друга страна, по проекта има одобрени от гръцкия партньор 2 367 000 евро, които ще бъдат верифицирани като разход в полза на нашата страна като партньор в проекта, т.е. очаква се през настоящата година сумата да постъпи в държавния бюджет, като тя ще покрие част от националното финансиране, което е изразходвано за обекта.“, допълни областният управител.
Стартираха реални действия за проектиране на скоростна пътна връзка Пловдив – Смолян – Рудозем. Със съвместна Заповед № РД-02-14-1051/11.10.2023 г./№ РД-08-556/11.10.2023 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на транспорта и съобщенията е създадена междуведомствена работна група, която има за задача да изготви проект на Стратегия за развитие на пътната инфраструктура в Република България и средносрочна оперативна програма за изпълнението ѝ за периода 2023 – 2030 г. Срокът за изготвянето на проекта е 14.02.2024 г.
Заместник областният управител Зарко Маринов обърна внимание, че през последните шест месеца са положени усилия за възстановяване на диалога и сътрудничеството между Областния управител и регионалните институции, тъй като комуникацията през периода на политическа нестабилност в страната е била нарушена.    
По инициатива и със заповед на областния управител Захари Сираков беше създадена междуведомствена работна група за обсъждане на мерки за опазване на горските територии от пожари и предприемане на действия за превенция от горски пожари. Сформиран беше и Областен съвет за намаляване на риска от бедствия. 
„Активно работим за превенция на риска от бедствия. Общините ще преработят и актуализират техните планове, а при изготвяне на програмите ще има прозрачност и обществено обсъждане.Така ще имаме реална представа за най-големите рискове от бедствия в нашия регион и съответно ще можем да изготвим ефективни планове за действия.“, уточни Маринов. 
За изготвената здравна карта за област Смолян заместник областният управител Зарко Маринов каза, че тя защитава интересите, както на пациентите, така и на болничните заведения. Той добави, че в Областна администрация Смолян се е провело обсъждане на анализа и картата на потребностите от социални и интегрирани здравно-социални услуги в общините, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.
В заключение областният управител и заместниците му заявиха, че ще продължават и през настоящата година да работят за реализирането на инфраструктурни проекти, развитието, сигурността и икономическата стабилност в региона, които да спомогнат за смекчаване на негативните демографски процеси. 
Източник: Smolyan.bgvesti.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.

Още новини

Последни новини