Няма да се увеличават местните данъци и такси в следващите три години

Няма да се увеличават местните данъци и такси в община Смолян в следващите години. Това
 стана ясно с на последната сесиия на  Общинския съвет в Смолян.Местният парламент прие  бюджетната прогноза за периода 2025 – 2027 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местна дейност. През следващите три години няма да има увеличение на местните данъци и такси в община Смолян.

Вносител на докладната е кметът на Смолян. Мелемов заяви, че с писмо на Министерството на финансите, във връзка с Решение на Министерски съвет, относно Бюджетна процедура за 2025 година, общините следва да представят Бюджетна прогноза за периода 2025 – 2027 г., в частта за местни дейности. „Настоящата Бюджетна прогноза за периода 2025 – 2027 г. e разработена в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси, Закона на държавният бюджет на Република България за 2024 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджет на Община Смолян“, отбеляза Мелемов.

„Прогнозата ни казва, че през следващите три години увеличение на данъците няма да има. Данък сгради ще е 1,7 на 1000 и е същия от 2011 г. насам. В Смолян той е 1,7 промила, а за сравнение посочвам, че в Благоевград той е 2,5, във Варна е 2 на 1000, в София е 1,875. Данък придобиване е същия размер от 2011 г. до 2027 г. – в Смолян той е 2,5 на 100, във Варна е 3 %, в Пазарджик е 3 %, в София е 3 %, в Благоевград е 3 %. Данък МПС също остава без промяна, патентен данък без промяна до 2027 г. Всички данъци, които ни предлага кметът Мелемов, остават в същите размери, без промяна остават и  таксите за технически услуги. Това означава, че приходите от данъци и местни такси остават същите и населението ще плаща същите размери от 2011 г. досега“, каза председателят на Комисията по бюджет и финанси в местния парламент, Стоян Иванов.

Той подчерта също, че критериите на чл. 130 от Закона за публичните финанси също се изпълняват, по задължения управата покрива критериите, няма просрочени задължения и бюджетното й салдо е положително.

Източник: Smolyan.bgvesti.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Последни новини