11 °C

Николай Мелемов представя екипа си за предстоящите местни избори

  „Гордея се с всеки един от екипа ми. Те са прекрасни хора и професионалисти. 40% от листата са представители на гражданска квота, а чрез останалите 60% залагаме на утвърдените партийни лица, с които повече от десетилетие развиваме идеите и политиките на ГЕРБ“, заяви кандидатът за кмет на Смолян Николай Мелемов.
  Той подчерта, че в листата на ГЕРБ има предимно млади хора, от които очаква енергия, новаторство, смелост и нови знания.

  „Смятаме, че с тази листа отново ще бъдем първа политическа сила. Надяваме се да постигнем убедително мнозинство в следващия Общински съвет, за да реализираме своите намерения, заложени в предизборната ни програма“, посочи Мелемов.

  По думите му предстои интересна кампания, която приема като състезание за доверието на неговите съграждани.

  „Сигурно ще чуем много неща за себе си, които самите ние не знаем и не подозираме. Но аз съм убеден в мъдростта на родопчани да отсеят истината от лъжата. Нашата сила е в истината, дори тя да не е лъскава!“, подчерта той.

  Кандидати за общински съветници от ПП ГЕРБ с номер 43 в бюлетината и техните преференциални номера в листата:

  101.МАРИН ТАШЕВ ЗАХАРИЕВ е роден на 30 декември 1982 г. Той е магистър по право от Пловдивския университет. Работил е в пловдивска адвокатска кантора. Бил е юрисконсулт в международна компания в сферата на недвижимите имоти, в Областната администрация на Смолян и в Държавен фонд „Земеделие“. От 2011 г. е заместник-кмет на община Смолян. От 4 г. е гост-преподавател във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, филиал Смолян. Семеен, с едно дете.

  102.ВЕНЕРА РАЙЧЕВА АРЪЧКОВА е родена на 9 октомври 1962 г. Бакалавър е по „Счетоводство и контрол“ и магистър „Финансов мениджмънт“ от ПУ „Паисий Хилендарски“. Притежава сертификати по „Международни счетоводни стандарти“. Била е един мандат общински съветник. Преди това е работила като счетоводител, зам.-главен и главен счетоводител. Била е управител на фирма и гл. счетоводител на дружество. От 2011 до 2015 г. е директор на дирекция „ФСДБ“ в община Смолян. През последните 4 г. е зам.-кмет с ресор финанси. Семейна, с две деца.

  103.АНГЕЛ НИКОЛАЕВ БЕЗЕРГЯНОВ е роден на 15 октомври 1986 г. Той е магистър по право. Работил е в сдружение „Екосвят Родопи“ и в Областния информационен център. От 4 г. е на длъжност юрист-консулт в Държавно горско стопанство – Смилян. Областен координатор е на Младежката структура на ГЕРБ в Смолян. Общински съветник в мандат 2015-2019 г. Не е семеен.

  104.ПЕТЪР СТЕФАНОВ МИРЧЕВ е роден на 22 април 1981 г. Магистър е по право. От 2008 г. има собствена адвокатска кантора. Общински съветник в мандат 2015-2019 г. Семеен, с едно дете. Гражданска квота.

  105.ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА ГАДЖЕВА е родена на 13 юни 1974 г. Тя е инженер по „Екология и опазване на околната среда“. Има 20 г. стаж в Регионалната инспекция по опазване на околната среда, част от които като неин директор, както и понастоящем. Семейна, с две деца. Гражданска квота.

  106.ДЕНИСЛАВ ЕМИЛОВ КОСТОВ е на 36 г. Роден е в Пловдив. Има две магистратури - по "Счетоводство" в УНСС – София, и "Европейски експерт по земеделие и селски райони" в Аграрен университет - Пловдив. От 2009 г. работи като експерт ДФ „Земеделие, а от 4 г. е Директор на областна дирекция на ДФ"Земеделие" – Смолян. Семеен, с две деца.

  107.ТОДОР КИРИЛОВ МИТОВ е роден на 29 август 1988 г. Бакалавър е по специалността „Бизнес администрация“ в Американския университет в България. Има магистърска степен по „Предприемачество и иновации“ от „Бизнес Университет ЕСАДЕ“ - Барселона, Испания. Семеен, с две деца. Гражданска квота.

  108. Д-Р ПЕТЪР СТЕФАНОВ ЯНЕВ е роден на 28 ноември 1981 г. в Смолян. Завършил е медицина, специалност „Очни болести“. Четири години е специализирал в УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ"- София. Над 6 г.е ординатор в очно отделение на МБАЛ-Смолян. От 5 г. работи и в специализиран кабинет по очни болести в Смолян и Златоград. Семеен, с две деца. Гражданска квота.

  109.БОЖИДАР ОГНЯНОВ ШУМАНОВ е роден на 11 януари 1990 г. в Смолян. Завършил е висше образование в СУ „Св. Климент Охридски“- София. Магистър е по право. От 2015 г. до момента работи като главен специалист застраховане в „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД-Смолян. Несемеен.

  110.СТОЯН ИВАНОВ ИВАНОВ е роден на 20 януари 1958 г. в гр. Пловдив. Завършил висше образование по специалността „Икономика на АПП“ (ВИИ – София), „Международна търговия“ (ПУ – Пловдив), „История“ (НБУ). Работил в областта бюджет и финанси в държавни и частни учреждения. Бил е и зам.-областен управител на Пловдивска и на Смолянска област. Общински съветник три мандата, два мандата съдебен заседател в Окръжен съд - Смолян. Има едно дете. Гражданска квота.

  111.МАРИЯ ВАСИЛЕВА СЕМЕРДЖИЕВА е родена на 23 ноември 1973 г. Тя е магистър по начална училищна педагогика, специална педагогика и училищна психология. 12 г. е била ръководител на Регионален център за подкрепа в процеса на приобщаващото образование. През 2017 г. е била съветник на министъра на образованието и науката. От 2 г. е началник на Регионално управление на образованието в Смолян. Общински съветник в мандат 2015-2019 г. Семейна, с две деца.

  112.СОФКА ЯСЕНОВА ИВАНОВА е родена на 30 януари 1962 г. Тя е магистър „Педагогика на трудово- политехническо образование“. Магистър по „Дизайн и технология на облеклото“. 35 г. работи в Професионалната гимназия по техника и технологии „Христо Ботев“ – Смолян. Подготвя ученици от Смолян за участие в общински конкурси и конференции на различни теми. Общински съветник в мандат от 2011-2015 г. Семейна, с две деца.

  113.ИВАЙЛО БОРИСОВ ХАЛВАДЖИЕВ е роден на 27 март 1977 г. Той е бакалавър по „Стопанско управление“. Целият му трудов стаж от 20 години е в частния бизнес. Общински съветник в мандат 2015-2019 г. Семеен, с две деца. . Гражданска квота!

   

  114.ЦВЕТАНКА ТИНКОВА ИЛИЕВА е родена на 24 февруари 1961 г. в с.Момчиловци, обл.Смолян. Тя е бакалавър по специалностите „История“ и „География“. От 1988 г. работи в Народно читалище „Орфееви гори-1870“ – гр. Смолян, кв. Райково, като организатор „Художествено-творческа дейност“ и „Ръководител програми“, а от 2008 г. до днес е на длъжност „Читалищен секретар“. През 1993 г. поставя началото на Младежки театър „Ирис“, като започва да работи с млади дарования от града и региона. Има над 30 театрални постановки. Режисьор е на всички концертни и другите сценични изяви на читалището от общата художествена дейност. Работила е и като водеща в "Родопа Радио", "Радио Контакт" и "Радио 1".

  115.ДИМИТЪР НИКОЛОВ НИКОЛОВ е роден на 9 септември 1958 г. Има висше образование по специалността „География и психология“ от Софийския университет и „История“ от Пловдивския университет. Има 11 г. стаж като учител и заместник-директор в ТМТ „Христо Ботев“. 21 г. е работил в Криминална полиция към Областната дирекция на МВР – Смолян. Общински съветник в мандат 2015-2019 г. Има един син.

  116.Д-Р ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ДЕЛЧЕВ е роден на 1 юни 1980 г. Завършил е медицина, специалност „Акушерство и гинекология“. Над 10 г. работи в МБАЛ – Смолян в Акушеро-гинекологичното отделение. Семеен, с едно дете. Гражданска квота.

  117.АНДРИЯН ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ е роден на 14 септември 1963 г. Той е магистър по специалността „Мениджмънт в сценичните изкуства“ от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. 22 години е актьор в Родопския драматичен театър, 11 г. ръководи „Радио Едно“. От 4 г. е заместник-областен управител на Смолян. От 6 г. е главен художествен ръководител на ФА „Родопа“. Семеен, с три деца.

  118.МАРИАНА ГЕОРГИЕВА СИВКОВА е родена на 30 ноември 1965 г. Висшето й образование е „Счетоводство и контрол в непроизводствена сфера“. Има следдипломна квалификация по „Право“. Осем години е работила по специалността си в „Пампорово“ АД, 5 г. в „Арексим Инженеринг“. От 2012 г. До 2016 г. е била банков служител в „Интернешънъл Асет Банк“. В момента работи като главен експерт в РИОСВ – Смолян. Два мандата е съдебен заседател. Два мандата общински съветник. Семейна, с две деца.

  119.БОРИСЛАВ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ e роден на 29 ноември 1972 г. Завършил е Техникума по автотранспорт в града. Предприемач. Общински съветник в мандат от 2011-2015 г. Семеен, с две деца.

  120.ЕЛИН САШОВ ЛИЛОВ е роден на 11 февруари 1973 г. Той е магистър по горско стопанство. Преминал е следдипломна квалификация по „Управление на горското стопанство”. 6 г. е работил в Горско стопанство – Смолян, 8 г. - в Регионалната дирекция по горите – Смолян, и 8 г. - в Южноцентралното държавно предприятие. Общински съветник в мандат от 2011-2015 г. Семеен, с две деца. Гражданска квота.

  121.Д-Р АТАНАС РАЙЧЕВ БЕЛЧИЛОВ е роден на 31 декември 1975 г. в гр. Смолян. Завършил е медицина в Медицински университет- София. Специализирал хирургия към Медицински университет – Пловдив. Близо 20 г. работи в МБАЛ- Смолян. Семеен, с две деца. Гражданска квота.

  122.ВАСИЛ ЗАРКОВ КУТЛЕВ е роден 8 ноември 1987 г.в гр.Смолян. Студент е в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", специалност "Туризъм" . Има частен бизнес в сферата на туризма. Семеен, с едно дете.

  123.ХРИСТО ПЕТРОВ КИМЕНОВ е роден на 13 юли 1993 г. в гр. Смолян. По професия е икономист. Има магистърска степен по "Счетоводство и анализ". Музикант. Работи в община Смолян като младши експерт - финансов контрол. Несемеен. Гражданска квота.

  124.Д-Р НИНА ЮЛИЯНОВА КАРОВА е родена на 9 юни 1989 г. в гр. Смолян. Завършила е медицина в Стара Загора. Работила е в Технически университет - Мюнхен, Германия. В момента е част от екипа на Акушеро-гинекологично и Спешно отделение на МБАЛ - Смолян. Участва в доброволчески обществени инициативи.

  125.ПЕТЪР ХРИСТОВ ЯНЕВ е роден на 5 юли 1967 г. Известен в страната и извън нея гайдар. Завършил е музикалното училище в Широка лъка. От 30 г. работи във Фолклорен ансамбъл „Родопа“. Членува в Църковното настоятелство на село Бостина. Семеен, с две деца. Гражданска квота.

  126.ИНЖ. СЛАВИ СТАНЧЕВ ГЛУХОВ е роден на 12 юни 1985 г. Той е инженер „Компютърни системи“. Работи като ИТ-мениджър на ПУ "Паисий Хилендарски" . Докторант е по информатика, магистър „Компютърни системи и технологии“, магистър "Публична администрация". Председател и основател е на младежко сдружение за хора със увреждания "Заедно към бъдещето". Участник в множество проекти за социално предприемачество и за хора с уреждания. Гражданска квота.

  127.ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА БАЛИЙСКА е родена на 8 септември 1974 година. Завършила е магистратура в ПУ „Паисий Хилендарски”. От 2006 г. работи в сферата на образованието, като учител по информатика и информационни технологии в СУ „Отец Паисий“ град Смолян, ресурсен учител към РЦПППО - Смолян. От 2016 г. изпълнява длъжността директор в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - село Смилян. Семейна, с две деца.

  128.ВЕСЕЛИН ДИНКОВ ГРАШЕВ е роден на 10 септември 1984 г. в гр. Сливен. Живее в Смолян от 1985 г. Има висше образование от ПУ “Паисий Хилендарски” - филиал гр. Смолян по специалността “Екология и опазване на околната среда”. Има две магистратури – по “Публична администрация” от Пловдивския университет и “Счетоводство и контрол” от УНСС. От октомври 2016 г. работя в ТП на НОИ - гр. Смолян, на длъжност старши експерт в сектор „Отпускане на пенсии“. Несемеен.

  129.РОСЕН МИТКОВ ШЕХОВ е роден на 5 септември 1957 г. в с. Буката, община Смолян. Средното си образование е завършил в ПМГ „Васил Левски“, специалност „Програмист“. От 1995 до 2007 г. е кмет на с. Могилица. В момента е ръководител на мини ВЕЦ.

   

  Facebook коментари

  Коментари в сайта (1)

  • 1
   Ха
   Хасковлия
   0 0
   18:14, 27 сеп 2019
   Хасково нет , какво ме интересуват мене хасковлията помаците от Смолян. Ако е платена статия пишете както по телевизията дават надпис "платен репортаж". Ако е безплатно /в което дълбоко се съмнявам / тогава се прекръстете на Смолян нет или ***** нет ама не цапайте името на хиляда годишното Хасково с помашки новини.

  Хороскоп за 19.10.2019

  Хороскоп за Овен

  Овен
  Отстоявайте позициите си и не приемайте по-малко, отколкото смятате, че заслужавате. Полагате много усилия, които скоро ще бъдат възнаградени. Вие знаете, че не винаги е възможно да угодите на всички и няма защо да се ядосвате от това. Притежавате особен чар, с който омайвате мнозина от обкръжението си.
  19 окт 2019

  Хороскоп за Телец

  Телец
  Професионалните ви ангажименти ще ви застигнат днес, но това няма да развали настроението ви. Настроени сте за подвизи на деловия фронт и предизвикателствата само ще изострят апетита ви за по-големи печалби. Не допускайте прекомерната предпазливост да ви попречи.
  19 окт 2019

  Хороскоп за Близнаци

  Близнаци
  Много от задачите ви са срочни и не търпят отлагане, започнете деня си с тях. Новостите навлизат в живота ви, готови ли сте за тях? Отговорностите ви нарастват и времето за лични занимания намалява. С малко познати хора ще изградите добри взаимоотношения и това ще ви носи удовлетвореност.
  19 окт 2019

  Хороскоп за Рак

  Рак
  Чудесен ден за всички представители на зодията. Онези от вас, чиято работа е свързана със срещи с много хора ще имат доста интересни контакти и ще получат полезна за дейността им информация. Очакват ви приятни мигове и в любовта.
  19 окт 2019

  Хороскоп за Лъв

  Лъв
  Финансово възнаграждение ще подобри бюджета ви и ще ви помогне да планирате почивните дни. Повечето от вас ще се радват на внимание сред колегите си. Суетата, свързана с предстояща изява ще отстъпи място на осмислено поведение и подготовка. Вечерта посветете на любовта, ще откриете за сетен път силата на споделената връзка.
  19 окт 2019

  Хороскоп за Дева

  Дева
  Отговорното ви поведение и отношение към работата ще определя в голяма степен бъдещите ви ангажименти. Ще получите добра оценка, но в стремежа си да сте сред водещите ще отидете и по-далече. Приятелско събиране ще ви срещне с хора, с които не сте се виждали от дълго време. Ще се радвате на взаимното си внимание и добри чувства.
  19 окт 2019

  Хороскоп за Везни

  Везни
  В старанието си да свършите всичките си планирани задачи, ще подминете други, считайки ги за маловажни, но може да сгрешите. Обърнете внимание на здравето си и не пропускайте да посетите лекаря си, ако се чувствате отпаднали и без тонус. Ще получите добър съвет от приятел, както и насока към печеливша дейност.
  19 окт 2019

  Хороскоп за Скорпион

  Скорпион
  Ще се възползвате от всяка възможност, за да реализирате намеренията си по-скоро. Ще се съобразявате основно със себе си, позицията ви е ясна и я следвате безусловно, но внимавайте да не засегнете нечии интереси. Доверявате се на собствената си преценка и приемате това, което считате за правилно, но дали е така от гледна точка на другите.
  19 окт 2019

  Хороскоп за Стрелец

  Стрелец
  Не се изненадвайте, ако околните ви възприемат погрешно. Ако наистина желаете това, което показвате, непременно се борете за него. Ще получите предложение, което може да е свързано с финансово обвързване. Преценете добре плюсовете и минусите преди да вземете окончателно решение.
  19 окт 2019

  Хороскоп за Козирог

  Козирог
  Професионални и семейни ангажименти ще ви създадат доста напрежение днес. Запазете добрия тон, така ще можете да разчитате и на подкрепа, и на повече съсредоточеност в работата си. Измъчва ви мисълта за раздяла, но не бива да избързвате. Дайте още един шанс на човека, довел ви до това безумно решение. Със сигурност го заслужава.
  19 окт 2019

  Хороскоп за Водолей

  Водолей
  Ще се изненадате днес от многобройните шансове, които ви се откриват от различни страни. Иска ви се да опитате късмета си на възможно най-много места, но това може само да разедини енергията ви и в крайна сметка да не останете доволни от свършеното. Преценете най-добрите си възможности и се възползвайте от тях. Близките ви дават ценни съвети.
  19 окт 2019

  Хороскоп за Риби

  Риби
  Не очаквайте друг да се погрижи за развлеченията ви, вземете нещата в свои ръце и ще направите деня си приятен. Ще срещнете разбиране в работата си и с пъргавия си ум ще организирате бързи печалби, за себе си и останалите участници. Запознанство ще привлече вниманието ви върху някого, с когото може да имате сериозна връзка.
  19 окт 2019
  Последни новини