Съветниците гласуваха външен одит в общинската фирма "Ученическо и столово хранене"

На заседание на Общинския съвет на Смолян днес беше дискутиран доклада от вътрешния одит на общинското предприятие „Ученическо и столово хранене“ ЕООД с управител Григор Павлов.  Проверяващите са открили 41 нарушения при управлението на фирмата, която прекрати дейността си в края на януари тази година, а храненето на учениците беше поето от училищата в Общината.

Председателят на ОбС Венера Аръчкова предложи да бъде направен външен независим одит, което беше одобрено от Общинския съвет.

Задълженията на общинското дружество са в размер на 185 930 лева, а вземанията едва 16 771 лева.  Голяма част от задълженията на общинското дружество, са към доставчици, както и за консумативи и заплати.

Докладът на вътрешния одит сочат още, че задълженията към доставчици водят до невъзможност от нормално функциониране на дружеството. Посочено е, че през 2016 г. общинската фирма е била на печалба от 3 000 лв., следващата година – 4 000 лв., а през 2018 г. се отчита загуба от 27 000 лв. Според одитора причината за загубите са повишаване размера на минималната работна заплата, цените на хранителните продукти, ел. енергията и консумативите, конкуренцията, намаляване броя на потребителите.

Според съветници от опозицията в местния парламент обаче загубите не са само заради ръста на цените, а заради европроекта „Топъл обяд“, който е свързан с нарушения в обществените поръчки и със стартирането си е вкарала дружеството в огромни задължения.

СмолянБГвести

Източник: Smolyan.bgvesti.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини