Изграждат Център за риболов в Девин, представят в мобилно приложение рибарските маршрути в района

На 23 април 2020 г. Сдружение на ловците и риболовците „Ловно-рибарско дружество“ Девин подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект за изграждане на рибарски център в Девин, както и разработка на мобилно приложение за риболовната общност, което ще насърчава риболовния туризъм в района.

Интересен и полезен проект са спечелили ловците и рибарите от сдружението в Девинския район.

Одобреният бюджет е 86 411,19 лева от които 85% се осигуряват от ЕС, а 15% от националния бюджет на Република България. Инвестицията по проекта ще даде възможност да бъде извършен ремонт на помещения в сградата на сдружението за обособяване на две зали – експозиционна и конферентна.

В двете зали ще бъдат експонирани макети и елементи от ихтиологичното богатство на рибарската територия. Конферентната зала, която ще бъде оборудвана с презентационна техника, ще бъде използвана за презентиране на риболовни маршрути, за провеждане на обучения от типа „рибарски училища“ , организирани преди години и други форми за популяризиране на района като дестинация за риболовен туризъм.

Изработените ихтиологични елементи и макети ще имат не само информативен, но и образователен характер за туристи, любители риболовци и др., а изработката на информационното приложение ще предоставя информация на рибарските общности, с цел насърчаване на риболовния туризъм. Изпълнението на проекта ще допринесе експозиционният рибарски център да бъде още едно място за туристически посещения и развлечения в град Девин.

Проектът „Изграждане на експозиционен рибарски център в гр. Девин и разработване на мобилно информационно приложение за предоставяне на информация в полза на рибарските общности и насърчаване на риболовния туризъм в рибарската територия“ на СЛР „Ловно-рибарско дружество“ Девин е по мярка „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „ВЗР:Батак-Девин-Доспат“ и се финансира от Европейския съюз чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

СмолянБГвести

Facebook коментари

Коментари в сайта

Хороскоп за 07.05.2021

Последни новини