Бюрото по труда разполага със средства за безработни и работодатели по насърчителните мерки от ЗНЗ

Бюрото по труда в Смолян уведомява безработните лица от общините Смолян, Чепеларе, Баните и Рудозем, че към 5-и март 2021 г. разполага с финансови средства за сключване на договори за стимулиране на мобилността и/или предприемачеството по насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) и обучение, както следва:
Мерки за насърчаване на териториалната мобилност на безработните лица насочени/наети на работа извън границите на населеното място по местоживеене (чл. 42 от ЗНЗ)
- за ежедневни транспортни разходи от и до месторабота – до 50 % от действително направените разходи за период до 12 месеца при сключен трудов договор - за представяне пред работодател – еднократно (до 130 лв.) (чл.42, ал.2 от ЗНЗ) - 602 лв.
- за наемане на работа в населено място, отстоящо на повече от 50 км от населеното място по настоящ адрес - разходи за такси за детски ясли, детски градини, наем на жилище, такси за ползване на интернет (до 200 лв.) (чл.42, ал.3 от ЗНЗ) - 1163 лв.
Мерки за безработни лица, сключили договор за започване на стопанска дейност по реда на чл.47, ал.1 от ЗНЗ чрез получаване наведнъж на полагащите им се обезщетения при безработица
- Предоставяне на допълнителна сума, в размер на 2600 лв. за насърчаване на предприемачеството за лица, сключили договор по реда на чл. 47 от ЗНЗ за започване на стопанска дейност и осигурили заетост на друго безработно лице без право на парично обезщетение за безработица (чл.47, ал.4 от ЗНЗ) - 2783 лв.
Мерки за насърчаване на предприемачеството на безработни лица, регистрирали микропредприятие
- Предоставяне на средства на безработни лица с одобрен бизнес проект, които не са ползвали права по чл.47, ал.1 и чл.49, ал.1 от ЗНЗ през предходните 3 години за стартиране на стопанска дейност като микропредприятие – до 4000 лв. (чл. 49 ал.1 от ЗНЗ) - 4000 лв.
- Предоставяне на допълнителни месечни суми за възстановяване на осигурителни вноски на самоосигуряващо се лице по минимални размери за срок до 12 месеца от започване на дейността (чл. 49, ал. 4 от ЗНЗ) - 562 лв.
Двугодишен план за обучение, провеждано от ДП БГЦПО
- Обучение на безработни лица в клоновете на Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“ - 160434 лв.

Освен това Дирекция “Бюро по труда”- Смолян уведомява работодателите от общините Смолян, Чепеларе, Баните и Рудозем, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през март 2021 г., както следва:
Мерки за насърчаване на работодателите (в съответствие с чл. 50, ал. 4 от ППЗНЗ), които разкриват работни места и наемат:
- осигуряват на обучение чрез работа (дуална система на обучение) на безработни лица (чл. 46а от ЗНЗ) – 8566 лв.
- обучение на възрастни по чл.63, ал.1, т.1 и т.3 от ЗНЗ - свободни средства – 1457 лв.

 

Източник: Smolyan.bgvesti.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини