Глобяват рудодобивно дружество в Рудозем, изпуснало руднични води в реката

Административно-наказателно производство срещу „Рудметал“ АД стартира РИОСВ – Смолян, съобщиха от екоинспекцията. На рудодобивното предприятие е съставен акт за установяване на административно нарушеие. Макар и за кратко предприятието е допуснало аварийно изпускане на руднични води в река Арда.

До нерегламентирано заустване на непречистени руднични води се е стигнало по време на претоварване на руда, примесена с руднични води. Поради замръзване и запушване на хоризонтален водопровод, отвеждащ рудничните водите до рудник „Димов дол“, малко количество от тях са попаднали в шахта на площадката, откъдето са били аварийно изпуснати в река Арда, в района на град Рудозем.

Това е довело до промяна в цвета на водата по левия бряг на река Арда, за което в събота след обяд е получен сигнал на зелен телефон на РИОСВ - Смолян. По време на съвместната проверката, извършена от експерти на РИОСВ, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Регионална лаборатория – Смолян, товаренето на руда е преустановено, а неизправностите във водопровода са отстранени.

СмолянБГвести

Източник: Smolyan.bgvesti.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Още новини

Последни новини