9 °C

Един програмист не отивал на работа 4 дни подред. Началството изпратило хора
до дома да проверят какво се е случило. Почукали. Нямало отговор. Почакали.
Пак почукали. Пак нямало отговор. Почакали още. Изкъртили вратата. Потърсили в квартирата - никъде го нямало. Приближили се до ваната и видяли посинялото тяло на програмиста и купчина изпразнени опаковки от шампоан...
Вдигнали една от тях и им станало ясно защо е умрял програмиста.
Инструкция за използване:
"Намокрете главата.
Нанесете шампоана.
Внимателно разтъркайте.
Изплакнете!
Повторете!"

от 0 гласа
Последни новини