Формиране на цената на бензина
1. Когато растат цените на нефта, то е съвсем ясно, че щом бензина се прави от нефт, то и цената на бензина трябва да се увеличава.
2. Когато цените на нефта падат, то на петролните фирми се налага да повишат цените на бензина, за да компенсират доходите от цената на нефта.
3. Когато цените на нефта са стабилни, то цените на бензина растат заради инфлацията.

от 0 гласа
Последни новини