Майката:
- Защо не ядеш? Нали каза, че си гладен като вълк?
Момчето:
- Ти да си виждала вълк да яде спанак?

от 0 гласа
Последни новини