Гладен студент брои последните стотинки в джоба си. Събрал по-малко от лев и решил, че с тези пари може да си купи само яйца. Затичал се към близкия магазин за хранителни стоки и си купил яйца за всичките стотинки. Неудържимо "полетял" към квартирата си, с надеждата да похапне. За зла участ, спънал се, паднал и счупил всичките яйца. Сукрушен, седнал на сред улицата и заплакал. В близост минавал полицай. Спрял се при младежа и попитал:
- Защо плачеш, момче?
- Паднах и си счупих яйцата - хълцайки промълвил студента.
- Спокойно, сега ще оправим нещата - казал полицая. Извадил служебния мобилен телефон избрал номер и търпеливо зачакал.
- Ало, доктор Пирогов?
- Да, кажете - се чуло в слушалката.
- Тук един младеж е паднал и си е счупил яйчниците.
- А как е органа, попитал гласа в слушалката?
- Органът е на телефона - отговорил полицая.

от 0 гласа
Последни новини