4 °C

В едно село пристигнал нов поп.Той решилда се запознае със съселяните си и започнал да влиза от къща в къща.Стигнал до последната къща в селто и почукал.От въгре се чул нежен и съблазнителен глас:
-Ти ли си "ангел мой"?
Попът отговорил:
-Не, но съм от същата фирма.

от 0 гласа
Последни новини