Глория си вървяла по улицата, срещнала един минувач и го попитала:
- Извинете, да знаете колко е часът?
- Ами-и-и осемнадесет и четиридесет и пет - отговорил човекът.
Певицата го изгледала с недоверие:
- Да бе, да, хиляда...

от 0 гласа
Последни новини