Суши ресторант. Голяма компания поръчва. След 20 минутна съсредоточена работа с клечките се чува отчаян глас:
- Уф! Не се нахраних, уморих се!!!

от 0 гласа
Последни новини