Уотсън се обръща към Холмс:
- Всичко ми е ясно - разбил е сейфа, откраднал е пари и скъпоцености. Но защо му е притрябвала съпругата на лорда и е взел и нея?
- Елементарно Уотсън, за да не го преследва лорда.

от 0 гласа
Последни новини