Журналисти разговарят служебно(по време на пресконференция):
- Кво си го навирил този микрофон пред устата ми?
- Кво си я разчекнала тази камера пред очите ми?

от 0 гласа
Последни новини