18 °C

Всяка прилика с държавни и недържавни институции, ораганизации, партии, министерства, банки, държави е напълно случайна.

Част втора

ОББ - Обединени Банкови Бирници

ВУЗ - Всякакво Учене Зарязал
ХТМУ - Химиците Тук Може би Успяват
ВИАС - Вече Искам Архитект да Стана
УАСГ - Ужасяващи и Абсурдни СГради
НБУ - Някакви Балами в Универистет
НБУ - На Базик Успях
НАТФИЗ - Некадърни Артисти Тук Фиркат И Запиват
ВИТИЗ - Всички Искат Театър И Забава

ФИФА - Футбол Играят Фиракни Аматьори
ЕС - Европейско Страдание
НАТО - Нашата Армия Там Отпадна
ООН - Общество на Обединените Наркотрфиканти
ЧЕЗ - Често Електрозахранването Замира
СЕМ - Съвет за Електронно Мародерстване

СССР - Съюз на Съвременните Спиртопиещи Руснаци
ФРГ - Фиракщи Редовно Германци
ГДР - Готина Дрога Раздават
ЮАР - Южен Африкански Резерват
МАКЕДОНИЯ - Малкото Акъл, Който Е Достатъчен на Онези Невежи Искащи Ярост

от 0 гласа
Последни новини