Млад професор изнася лекция в университета. Накрая той пита:
- Имате ли въпроси?
След кратко мълчание се чува женски глас:
- Женен ли сте?

от 0 гласа
Последни новини