4 °C

Един борец, с уокмен, отива на фризьор. Сяда на стола и
фризьорката започва да го подстригва, но стигнала до
слушалките и го помолила да ги махне. Борецът, обаче,
категорично отказал и фризьорката продължила работата
си от другата страна на слушалките, но пак стигнала до
тях и решила да ги махне на своя глава... Изведнъж
борецът започнал да се олюлява, да посинява и накрая се
строполил мъртъв на земята...
В доклада на полицията за вещите на загиналия, наред с
другото, пишело:
"1бр Уокмен с касета, на която са записани многократно
думите: `Дишай` и `Издишай`..."

от 1 глас
Последни новини