Един студент отива на изпит, но не бил подготвен.Изпитващият му задал темата, а студента му казал:
-Съжалявам господине, но нищо не знам.
-Добре де колега, как така си дошъл на изпит без да си подготвен?Съжалявам, но ще ти пиша СЛАБ.
-Добре де.Може ли да Ви задам един въпрос и ако не ми отговорите тогава да ми пишете СЛАБ?
-Слушам Ви колега.
-Как можете да забиете един червей в земята без да се огъне?
-Не знам.Ще ми кажеш ли?
-Много просто.Лакирате го, изчаквате го да изсъхне и го забивате.
-Добре колега, дайте си книжката.
На другия път студента отива да си вземе книжката и що да види вътре:100DM и оценка ОТЛИЧЕН.
Изпитващият казал:
-Шестицата е от мен, а 100-те марки от жена ми, понеже е много доволна.

от 0 гласа
Последни новини