Две групи от Американски специалисти се събрали да разяснят темата "компютърът от мъжки или женски род е"
Първата група състояща се от жени стигнала до заключение, че е от мъжки род, поради следните причини:
А) За да ти обръща внимание трябва да го докосваш;
Б) Съдържа много имформация, но няма въображение;
В) Предполага се, че ти е в полза, но в голяма част от случайте е източника на проблемите;
Г) Когато най накрая си имаш такъв, се оказва, че ако беше изчакала малко би могъл да имаш по добър.
Втората група състояща се от мъже стигнала до заключение, че е от женски пол, поради следните причини:
А) Никои с изключение на неговия създател може да разбере логиката му;
Б) Езикът, на който комуникира с другите компютри е неразбираем;
В) И най-малката грешка се запаметява (се съхранява в паметта) и излиза наяве в най-неподходящия момент;
Г) когато най накрая си вземеш един, разбираш че трябва да си даваш половината заплата за аксесоари.

от 1 глас
Последни новини