- Господин капитан, ако нямаше армия с какво щяхте да се занимавате?
— Щях да съм в полицията.
— А ако нямаше полиция?
— Тогава пожарната.
— А ако и пожарна нямаше?
— Не знам, но все нямаше да работя.

от 0 гласа
Последни новини