Група туристи стоят захласнати пред статуята на Венера Милоска. Едно дете пита баща си:
- Тате, защо е без ръце?
- Виждаш ли какво ще стане и с тебе, ако продължаваш да си гризеш ноктите…

от 0 гласа
Последни новини