9 °C

Един се прибира у дома мрачен.
- Какво има? - пита жена му.
- Предсказаха ми, че тази вечер точно в 12 часа смъртта ще дойде да ме вземе от бирарията.
- Ти вземи, че се дегизирай - посъветвала го жената. - Облечи други дрехи, обръсни си мустаците, даже за по- сигурно - и косата, тя няма да те познае!
Човекът послушал. Обръснал се, Облякъл други дрехи и отишъл в бирарията.
По едно време - гледа - влиза смъртта. Огледала се насам-натам, пък си рекла:
- Ако тоя чук, дето го търся, не дойде до 12, ще прибера оня, плешивия до бара.

от 0 гласа
Последни новини