Президента Буш изнасял реч. От залата се чул глас:
- Господин Буш, много ви моля, застанете малко по-наляво.
- Господине не мога, да ви дадем бинокъл?
- Не, благодаря. Аз съм с оптика...

от 0 гласа
Последни новини