Държавен контрол чрез личните e-mail-и телефонни разговори?
----
Съобщение в Outlook Express:
"Моля, опитайте се да изпратите по-късно мейла си, службите са в профилактика!"
----
Понеже технически е невъзмно това да стане остава да приложат опита на Китай - и да ограничат достъпа до международния интернет...

от 0 гласа
Последни новини