Програмата "Топъл обяд" в община Мадан продължава до 2025-та година

Кметът на Община Мадан подписа споразумение с Агенция за социално подпомагане за удължаване срока на договора по проект "Топъл обяд в община Мадан" до 30.09.2025г.
Община Мадан реализира проект "Топъл обяд в община Мадан" по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, Европейски социален фонд плюс, Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ чрез Агенция за социално подпомагане. Социалната услуга „Топъл обяд“ се предоставя  на 120 лица от следните целеви групи:
-лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
-лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа;
-лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
-лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
-скитащи и бездомни лица;
-лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.
Този вид услуга включва предоставяне на безплатна храна за обяд – супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт в работните дни за периода от 20.10.2022г. до 30.09.2025г. включително. Храната се предоставя в гр. Мадан, както и в населените места на потребителите. Стойността на един обяд за едно лице от целевата група е в размер на 3.20 лв. на ден. На потребителите ще им бъдат предоставяни и съпътстващи мерки съобразно специфичните им потребности. Разходите по проекта са на стойност 323 066,88 лева.
Проект "Топъл обяд в община Мадан" се реализира съгласно Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, Европейски социален фонд плюс, Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ чрез Агенция за социално подпомагане.
 

Източник: Smolyan.bgvesti.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.

Още новини

Последни новини